Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 12/09/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lành

  Nguyên quán Xuân Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lành, nguyên quán Xuân Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình, sinh 1960, hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lành

  Nguyên quán Xuân Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lành, nguyên quán Xuân Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình, sinh 1960, hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Lành

  Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Lành, nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...