Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

Sinh 1948

Hi sinh 12/9/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Yên Chính - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Yên Chính - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1935, hi sinh 13/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn lành

  Nguyên quán Việt Thông - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn lành, nguyên quán Việt Thông - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 09/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Tân Đông - Gò Công Đông - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Tân Đông - Gò Công Đông - Tiền Giang, sinh 1964, hi sinh 03/08/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 30/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Nhị Bình - Thủ Thừa - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Nhị Bình - Thủ Thừa - Long An, sinh 1949, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...