Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Trương Hạnh - Ô Môn - Cần Thơ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Trương Hạnh - Ô Môn - Cần Thơ, sinh 1939, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 05/01/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Tam Điệp - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Tam Điệp - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 17/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Sơn Trung - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Sơn Trung - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Liên Cẩm - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Liên Cẩm - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 24/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...