Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

Hi sinh 7/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán Song An - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán Song An - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 7/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán Nghĩa Đô - Bảo Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán Nghĩa Đô - Bảo Yên - Yên Bái, sinh 1952, hi sinh 16/08/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán Hoằng cát - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán Hoằng cát - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...