Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

Hi sinh 10/3/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán Xương thịnh - Sông Thao - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán Xương thịnh - Sông Thao - Vĩnh Phúc, sinh 1958, hi sinh 11/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1958, hi sinh 3/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán Xuân Hùng - Xuân Trường - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán Xuân Hùng - Xuân Trường - Nam Định, sinh 1954, hi sinh 17.4.1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán Vương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán Vương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1958, hi sinh 09/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán Vĩnh Lộc - Yên Sơn - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán Vĩnh Lộc - Yên Sơn - Hà Tuyên hi sinh 04/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...