Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán Thanh Hương - Kim Thanh - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán Thanh Hương - Kim Thanh - Hà Nam, sinh 1958, hi sinh 08/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán Thanh Hương - Kim Thanh - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán Thanh Hương - Kim Thanh - Hà Nam, sinh 1958, hi sinh 08/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1944, hi sinh 05/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán Tam Điệp - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán Tam Điệp - Yên Thế - Hà Bắc hi sinh 15/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán Sơn Hồng - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán Sơn Hồng - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh hi sinh 4/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...