Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 7/11/1969

Cấp bậc Trung sĩ; Tiểu đội phó

Đơn vị P2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 07/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Hòa Thắng - Bắc Bình - Thuận Hải

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Hòa Thắng - Bắc Bình - Thuận Hải, sinh 1959, hi sinh 9/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...