Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

Sinh 1937

Hi sinh 15/11/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1937, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1937, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...