Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lương Văn

  Nguyên quán Hưng Thái - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Văn, nguyên quán Hưng Thái - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 02/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 6/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán Vũ Nam - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán Vũ Nam - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán Trực Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán Trực Ninh - Nam Hà, sinh 1948, hi sinh 1/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 31/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...