Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

Nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

Sinh 1952

Hi sinh 26/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1927, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình hi sinh 10/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...