Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Sinh 1927

Hi sinh 15/8/1967

Cấp bậc Thượng úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 26/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình hi sinh 10/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...