Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

Nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội

Hi sinh 29/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 26/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1927, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình hi sinh 10/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...