Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

Nguyên quán Tân Lĩnh - Ba Vì - Hà Sơn Bình

Hi sinh 10/10/1980

Cấp bậc hạ sĩ

Đơn vị C5 - D5 - E270

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Yên Sơn - Thanh Sơn - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 26/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1927, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán Thanh Liêm - Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...