Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn mật

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Châu Thành - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn mật, nguyên quán Vĩnh Tân - Châu Thành - Bình Dương, sinh 1950, hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Châu Thành - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật, nguyên quán Vĩnh Tân - Châu Thành - Bình Dương, sinh 1950, hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 23/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

  Nguyên quán Phương Xá - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật, nguyên quán Phương Xá - Cẩm Khê - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 22 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN MẬT

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN MẬT, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1952, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 6. Xem thêm các kết quả khác...