Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1941

Hi sinh 02/11/1969

Cấp bậc Tuyên Huấn

Đơn vị Huyện Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

  Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai, nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1941, hi sinh 11/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...