Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

Sinh 1926

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán Yên Thắng - Ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán Yên Thắng - Ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 4/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán Yên Hưng - Ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán Yên Hưng - Ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 4/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán Văn Phương - Hạ Long - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán Văn Phương - Hạ Long - Nam Hà hi sinh 3/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình hi sinh 8/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 28 - 06 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...