Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

Sinh 1953

Hi sinh 19/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1963, hi sinh 21 - 06 - 1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán Liên Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán Liên Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 19 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán Khỳ Anh - Đồng Tâm - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán Khỳ Anh - Đồng Tâm - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1927, hi sinh 08/03/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...