Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

Nguyên quán Quỳnh Bảng

Hi sinh 15/10/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1923, hi sinh 26 - 05 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...