Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

Sinh 1923

Hi sinh 26/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1923, hi sinh 26 - 05 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Quỳnh Bảng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Quỳnh Bảng hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...