Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

Nguyên quán Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Đại Nghĩa - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1923, hi sinh 26 - 05 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán Quỳnh Bảng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán Quỳnh Bảng hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...