Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

Hi sinh 16/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán Xuân Giang - Đa Phúc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán Xuân Giang - Đa Phúc - Vĩnh Phú, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN NGHI

  Nguyên quán Tuần Lễ - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN NGHI, nguyên quán Tuần Lễ - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1940, hi sinh 1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1957, hi sinh 10/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tùng Thiện - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán Tân Mỹ - Tùng Thiện - Hà Tây hi sinh 16 - 07 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...