Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

Hi sinh 29/9/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 20/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán Tân Thuận Bình - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán Tân Thuận Bình - Chợ Gạo - Tiền Giang hi sinh 24/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 10/03/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán Nam Tiến - Phú Xuân - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán Nam Tiến - Phú Xuân - Hà Sơn Bình, sinh 1943, hi sinh 01/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán Cẩm Vũ - Cẩm Bình - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán Cẩm Vũ - Cẩm Bình - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...