Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

Hi sinh 23/6/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1966, hi sinh - /7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán Thanh Chi - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán Thanh Chi - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 27/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán Tam Quan - Tam Dương - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán Tam Quan - Tam Dương - Vĩnh Phú, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán Song Phương - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán Song Phương - Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán Quốc Oai - Hà Tây hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...