Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

Hi sinh 29/11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán Yên Thọ - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán Yên Thọ - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1954, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán Chương Dương - Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán Chương Dương - Tiên Hưng - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 04/01/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Yên Trường - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Yên Trường - Gia Lâm - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Xuân Giang - Mai trung - Hiệp Hoà - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Xuân Giang - Mai trung - Hiệp Hoà - Bắc Giang, sinh 1952, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Xóm giáo - Hương gián - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Xóm giáo - Hương gián - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 23/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...