Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

Sinh 1951

Hi sinh 3/2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán Yên Thọ - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán Yên Thọ - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1954, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán Chương Dương - Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán Chương Dương - Tiên Hưng - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 04/01/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Yên Trường - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Yên Trường - Gia Lâm - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Xuân Giang - Mai trung - Hiệp Hoà - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Xuân Giang - Mai trung - Hiệp Hoà - Bắc Giang, sinh 1952, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán Xóm giáo - Hương gián - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán Xóm giáo - Hương gián - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 23/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...