Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

Sinh 1960

Hi sinh 16/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán Vĩnh Lộc - Hồng Dân - Sóc Trăng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán Vĩnh Lộc - Hồng Dân - Sóc Trăng hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 14 - 07 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán Thôn Gốc - Triệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán Thôn Gốc - Triệu Sơn - Thanh Hoá hi sinh 02/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán Thanh lâm - Thanh minh - Thị Xã Phú thọ - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán Thanh lâm - Thanh minh - Thị Xã Phú thọ - Phú Thọ, sinh 1955, hi sinh 23/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1924, hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...