Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

Sinh 1949

Hi sinh 24/2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán Tiên Phong - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán Tiên Phong - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán Tiên Phong - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán Tiên Phong - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1939, hi sinh 27 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 24/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 24/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 13/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...