Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

Hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
ĐT: 0985.225.477 (trưởng phòng) - 0985.225.477 - 0753.850006 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1924, hi sinh 25/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán Hà Phong - Trung Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán Hà Phong - Trung Sơn - Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 03/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1924, hi sinh 25/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...