Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Vẫn Nhẫn

Hi sinh 19/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Nhơn - Xã Phổ Nhơn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chí Vẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Vẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đình Tổ - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...