Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

Hi sinh 6/10/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán Vạn Thiệu - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán Vạn Thiệu - Nông Cống - Thanh Hoá hi sinh 15/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN NHI

  Nguyên quán Vạn Long - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN NHI, nguyên quán Vạn Long - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1960, hi sinh 4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán Nghĩa Đô - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán Nghĩa Đô - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1954, hi sinh 30 - 11 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán Cộng Hòa - Chi Linh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán Cộng Hòa - Chi Linh hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...