Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 17/02/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn

  Nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn, nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1950, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Long Hòa - Dâu Tiếng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Long Hòa - Dâu Tiếng, sinh 1949, hi sinh 05/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...