Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 22/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán Tân Hoà - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán Tân Hoà - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 17/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán Sông Bé, sinh 1924, hi sinh 14/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1941, hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...