Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán Phú Mỹ - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán Phú Mỹ - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 30/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình hi sinh 29/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 30/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 17 - 06 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán Bảo châu - Quảng Châu Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán Bảo châu - Quảng Châu Hưng Yên, sinh 1957, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...