Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

Sinh 1952

Hi sinh 15/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1952, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1952, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán Đắc Sơn - Hoài Đức - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán Đắc Sơn - Hoài Đức - Hà Nội hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1952, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu

  Nguyên quán Đắc Sơn - Hoài Đức - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Níu, nguyên quán Đắc Sơn - Hoài Đức - Hà Nội hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...