Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

Sinh 1921

Hi sinh 3/12/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 06/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

  Nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 12/03/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

  Nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 3/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 10/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Nồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...