Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán Trà Vinh - Trà Bồng - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán Trà Vinh - Trà Bồng - Quảng Ngãi, sinh 1952, hi sinh 23/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 02/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán Trà Vinh - Trà Bồng - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán Trà Vinh - Trà Bồng - Quảng Ngãi, sinh 1952, hi sinh 23/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...