Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

Hi sinh 30/3/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán Đại Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán Đại Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 21/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán Châu Hòa - Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán Châu Hòa - Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1948, hi sinh 25/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 6. Xem thêm các kết quả khác...