Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

Hi sinh 12/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán Xuân Phong - Xuân Trường - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán Xuân Phong - Xuân Trường - Nam Hà hi sinh 05/07/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán Tường Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán Tường Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 25/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán Sông Bé, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 07/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán Huy Xuân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán Huy Xuân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 23/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...