Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

Hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 30 - 08 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 03/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 02/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán Tân Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán Tân Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 13/08/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...