Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1939

Hi sinh 02/04/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1935, hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 28/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...