Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

Nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây

Sinh 1935

Hi sinh 14/11/1968

Cấp bậc Cs

Đơn vị D4 - KB

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1939, hi sinh 02/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 28/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...