Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước Thọ

Hi sinh 4/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 8/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1959, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phước thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phụng Hiệp - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...