Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

Hi sinh 18/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán Xuân Thành - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán Xuân Thành - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 4/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán Vinh hiên - Đông Nguyên - Tiên Sơn - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán Vinh hiên - Đông Nguyên - Tiên Sơn - Bắc Ninh, sinh 1958, hi sinh 19/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 23/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 18/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...