Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

Sinh 1952

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán Ninh Thạnh - Hoà Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán Ninh Thạnh - Hoà Thành - Tây Ninh, sinh 1939, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1945, hi sinh 13/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán Bát Tràng - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán Bát Tràng - An Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 05/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 24/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Quận

  Nguyên quán Long An

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quận, nguyên quán Long An, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...