Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

Sinh 1950

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Vinh gia - Hoàng Phương Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Vinh gia - Hoàng Phương Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 24/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc, sinh 1954, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Tân An - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Tân An - Thanh Hà - Hải Hưng hi sinh 24/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Phù Liệt - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Phù Liệt - Văn Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 21/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Phú Hộ - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Phú Hộ - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 26 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...