Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

Hi sinh 19/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán Vĩnh Tuy - Bắc Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán Vĩnh Tuy - Bắc Giang - Hà Bắc hi sinh 19/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán Việt Thuận - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán Việt Thuận - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 07/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán Tích Lương - Đồng Hỷ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán Tích Lương - Đồng Hỷ - Bắc Thái, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán Sơn Thuỷ - Tam Thanh - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán Sơn Thuỷ - Tam Thanh - Vĩnh Phúc, sinh 1959, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...