Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

Nguyên quán Vinh gia - Hoàng Phương Thanh Hoá

Sinh 1959

Hi sinh 24/08/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc, sinh 1954, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Tân An - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Tân An - Thanh Hà - Hải Hưng hi sinh 24/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Phù Liệt - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Phù Liệt - Văn Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 21/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán Phú Hộ - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán Phú Hộ - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 26 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...