Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

Hi sinh 22/3/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán Cao Thành - Ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán Cao Thành - Ứng Hoà - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán Yên Mỹ - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán Yên Mỹ - Tam Điệp - Hà Nam Ninh hi sinh 14/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán Yên Giá - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán Yên Giá - Quế Võ - Bắc Ninh hi sinh 07/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán Yên Đỗ - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán Yên Đỗ - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán Xuân Thanh - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán Xuân Thanh - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hi sinh 15/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...