Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

Sinh 1953

Hi sinh 19/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán Yên Thư - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán Yên Thư - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Vân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán Phú Hội - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán Phú Hội - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán Nghi Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán Nghi Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...