Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

Hi sinh 4/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán Tân Thuyền - Chợ Lích - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán Tân Thuyền - Chợ Lích - Bến Tre hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán Xuân Lan - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán Xuân Lan - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 15 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 21 - 04 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 24/03/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 21 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...